LEGE-OHARRA

LEGE-OHARRA
ARDURADUNA: Hotel Parma ( Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN)
IFK: 14987664J
HELBIDEA: Salamanca pasealekua 10, 20003 Donostia
TELEFONOA: 943428893
EMAILA: hotelparma@hotelparma.com

XEDEA
Hotel Parma ( Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) webgunearen arduradunak erabiltzaileen helmenean jartzen du dokumentu hau, asmotzat hartuta Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuen uztailaren 11ko 34/2002 Legean xedatutako betebeharrak betetzea, eta erabiltzaile guztiei jakinaraztea zeintzuk diren bere erabilera-baldintzak.
Webgunean sartzen den pertsona orok onartzen du erabiltzaile dela bertan, eta hemen jasotako xedapenak zorrotz eta arretaz betetzeko konpromisoa hartzen du, baita aplikagarri izan daitekeen beste edozein lege-xedapen ere.
Hotel Parmak ( Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) beretzat gordetzen du bere web-orrian ager daitekeen edozein informazio aldatzeko eskubidea, eta ez dago behartuta erabiltzaileei betebehar horien berri aurretiaz ematera edo jakinaraztera, argitaratzearekin nahikoa dela ulertuta.

ERANTZUKIZUNA
Hotel Parma ( Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) salbuetsita dago bere webgunean argitaratutako informaziotik eratorritako edozein erantzukizunetik, baldin eta berarekin zerikusirik ez duen hirugarren batek manipulatu edo sartu badu informazio hori.
Cookie Politika erabil dezake funtzio jakin batzuk aurrera eramateko, ezinbestekoak direnean webguneak behar bezala funtzionatzeko eta bistaratzeko.

JABETZA INTELEKTUALA
Hotel Parma ( Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) da atari honetan bildutako informazio osoaren jabea.
Jabetza Intelektualaren Legean xedatutakoaren arabera, espresuki debekatuta dago web-orri honetako edukiak osotasunean edo partzialki erreproduzitzea, banatzea eta ezagutzera ematea, helmenean egotearen modalitatea barne, xedeak komertzialak direnean eta edozein euskarritan edo baliabide teknikoren bitartez, Hotel Parmaren ( Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) baimenik gabe.
Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Hotel Parma ( Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) titular den Jabetza Intelektual eta Industrialeko eskubideak errespetatzeko.
Bestalde, erabiltzaileak ezin izango ditu ezabatu, aldatu, saihestu edo manipulatu Hotel Parmaren ( Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) atarian instalatutako babes-dispositiboak edo segurtasun-sistemak.

BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA SALBUESTEA
Hotel Parmak ( Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) ez ditu bermatzen Atariaren eta Zerbitzuen funtzionamenduaren erabilgarritasuna eta jarraitasuna. Arrazoibidez halakorik posible balitz, aldez aurretik jakinaraziko ditu etenak Atariaren eta Zerbitzuen funtzionamenduan.
Hotel Parmak ( Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) erantzukizun oro baztertzen du edukietan birusak edo beste elementu batzuk egoteagatik sor daitezkeen kalte-galeren aurrean, Erabiltzailearen sistema informatikoan alterazioak sorrarazi izanagatik, aldez aurretik halakorik saihesteko beharrezko neurri teknikoak hartu badira ere.
Hotel Parmak (Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) beretzat gordetzen du, aldez aurretik ohartarazi gabe, bere atarian egokitzat jo ditzakeen aldaketak egiteko eskubidea, eta bere bitartez ematen diren edukiak eta zerbitzuak aldatu, ezabatu edo gehitu ditzake, baita bere Atarian aurkezten diren edo kokatzen diren modua ere.

DATU PERTSONALEN BABESA
Hotel Parma (Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) erabat konprometituta dago izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko araudia betetzearekin, eta bermatu egiten du osorik betetzen dituela Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera xedatutako betebeharrak, baita Datuak Babesteko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrean ezarritakoak ere.
Hotel Parmak (Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) jakinarazten dizu uztailaren 11ko 34/2002 Legea betetzen duela, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren zerbitzuei buruzkoa.
Interesatuek emandako datuak, email bidez harremanetan jartzean edo kontaktu-formulario bat betetzean, tratatu egingo ditu Hotel Parmak (Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN). Datu pertsonalak egiten den informazio-eskaerari erantzuteko erabiliko dira eta interesatuaren baimena izango da oinarri juridikoa, posta elektronikoa bidaltzen digunean edo gure pribatutasun-politika onartzen duenean emana. Gure pribatutasun-politika onartzean espresuki baimentzen da zure datuen tratamendua, adierazi diren xedeetarako. Edozein unetan erabil daiteke datuetan sartzeko, ezabatzeko, ukatzeko, eramateko edo tratamendua mugatzeko eskubidea. Eskubide horiek erabiltzeko eskaera tramitatu ahal izateko ziurtatu egin beharko da erabiltzailearen identitatea; hortaz, komunikazio horretan adierazi egin beharko dira izena eta abizenak, egiten den eskaera zehatza, helbidea ohartarazpenak bidaltzeko, data, sinadura eta NAN fotokopia edo baliozko beste identifikazio-agiri bat. Idatzia bidaltzeko bi bide bakarrik erabili ahal izango dira: posta arrunta (helbidea: Salamanca pasealekua 10, 20003 Donostia) edo posta elektronikoa (helbidea: hotelparma@hotelparma.com). Baldin eta ikusten baduzu arazo bat dagoela Hotel Parma (Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) zure datuak erabiltzen ari den moduarekin, datuak babesteko dagokion agintaritzara zuzendu ditzakezu zure erreklamazioak, kontuan izanda Datuen Babeserako Espainiako Agentzia dela aukerakoa Espainiako lurraldearen kasuan. Zure aldetik izaera pertsonaleko datuetan edozein aldaketa egiteko, datuen titularrak berak jakinarazi beharko dio aldaketa hori datuen tratamenduaren arduradunari. Hotel Parmak (Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) beretzat gordetzen du bere pribatutasun-politika edo erabilera-baldintzak aldatzeko eskubidea, indarrean dagoen legeriara egokitzeko halakorik egin behar izango bada. Webgune honen erabiltzaileari gomendatzen zaio orri hau aldizka gainbegiratzea, webgune hau erabiltzaileak erabiltzen badu ulertu egingo baita onartu egiten duela pribatutasun-politika.
Bildutako datu pertsonalen erabateko konfidentzialtasuna eta pribatutasuna ziurtatzen ditugu. Segurtasun-neurriak hartu dira datuak aldaraztea, galtzea edo baimendu gabeko tratamendua edo sarbidea saihesteko helburuz. Hala ere, Hotel Parma (Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) ez da datu pertsonalen inguruan sor daitezkeen intzidentzien erantzule egingo, baldin eta sistemei egindako eraso batek edo baimendu gabeko sarbide batek eragindakoak badira, kontuan hartuta kasu horietan ezinezkoa dela halakorik detektatzea edo saihestea, oraingo teknologiaren egoeraren araberako neurriak hartuta ere.

ERRESERBA